Kalendář akcí  

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
   
Logo Jihočeského kraje

Logo 100 let školy

Logo EU peníze školám

Logo Doucování žáku škol

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Logo Digitalizujeme školu

Podpora rovných příležitostí

1919


29. září 1919 byla otevřena třída pomocné školy při IV. obecné škole v Českých Budějovicích.


O založení pomocné školy v Českých Budějovicích již od roku 1913 usilovat řídící učitel Vojtěch Jaroslav Pucherna. Rozhodnutí o vytvoření pomocné školy bylo schváleno českou místní školní radou dne 27. června 1914. Za měsíc však vypukla světová válka a jednání o aktivování pomocné školy bylo odloženo na neurčito. V roce 1915 vypracoval řídící učitel Vojtěch J. Pucherna statut a osnovy pomocné školy a pomocná škola byla výnosem zemské školní rady přičleněna k IV. obecné škole v Českých Budějovicích.  Zabrání školní budovy vojenskými úřady zabránilo podruhé, aby byla škola otevřena.  Hned v první poválečné schůzi místní školní rady bylo rozhodnuto, aby se pomocná škola otevřela počátkem školního roku 1919/20.

Ze školní kroniky:

Po přemnohých svízelích a potížích, jež působil nedostatek vhodných místností, byla pomocná škola přece otevřena dne 29. září 1919. Zatím byla otevřena jedna třída, ježto povolení k otevření druhé třídy ještě nedošlo, a to v obecním domě „U města Prahy“ na Masarykově nám. č. 1 a zapsáno do ní celkem 21 dětí (9 hochů a 12 dívek). Učitelem na ní ustanoven Jaroslav Procházka, def. uč. v Dřítni Pro druhou třídu byla rezervována a úplně připravena místnost v budově německé školy v Hardtmuthově ul. č. 32 z bytu říd. učitele. A když pak počet dětí vzrostl během prvního pololetí na 28 (12 hochů a 16 dívek), byla otevřena druhá třída dne 1. února 1920 v připravené místnosti v Hardtmuthově ulici č. 32.

https://digi.ceskearchivy.cz/425424/1
Statut a osnova pro pomocnou školu (.pdf)

 

 kronika PS 1 kronika PS 1919 raztko PS

 

1929


V prvním desetiletí byly třídy pomocné školy součástí IV. obecné školy v Hardtmuthově ulici ( dnes již neexistující školní budova v Mánesově ulici). Ve dvou třídách s celkovým počtem od 22 do 31 dětí vyučoval kromě pana řídícího učitele Vojtěcha Jaroslava Pucherny pan učitel Jarosav Procházka. Dále při škole působila učitelka ženských ručních prací a učitelé náboženství.

Desátý rok působení školy, školní rok 1929/1930 byl rokem zlomovým. V platnost vstoupil nový zákon o pomocných školách z 24.5.1929 – Zákon 86/1929 o pomocných školách (třídách). Další významnou změnou bylo zveřejnění pomocné školy výnosem ministerstva školství ze dne 11.4.1930 a vytvoření samostatné veřejné pomocné školy.

Na vytvoření pomocné školy v Českých Budějovicích, její udržení a následné osamostatnění měl hlavní podíl pan řídící učitel Vojtěch Jaroslav Pucherna. Tento pedagog se již od svých studijních let zabýval problematikou vzdělávání dětí „slabomyslných“. O vzdělávání těchto dětí přednášel na učitelských ústavech, účastnil se odborných konferencí, podílel se na tvorbě příslušné legislativy a metodických materiálů, vytvářel didaktické pomůcky, pomáhal při zakládání pomocných škol v Písku a Jindřichově Hradci. Když dne 11.4.1930 oslavil své 60. narozeniny, po 19 letech ve funkci ředitele IV. obecné školy v Č. Budějovicích a 10 letech správce pomocné školy, rozhodl se požádat o výslužbu a 1.9.1930 odešel na zasloužený odpočinek. Při této příležitost zapsal do kroniky pomocné školy tato slova:

„Opouštěje školu nemám jiného vroucnějšího přání, než aby byla svým dětem obětavým průvodcem do života praktického a v životě praktickém bezpečným štítem a ochranou jejich.
Nechť roste a zkvétá!
V Č. Budějovicích dne 15. září 1930.
Vojtěch J. Pucherna“

Vzpomínka na V. J. Puchernu (.pdf)
Zákon 86/1929 o pomocných školách - třídách (.pdf)

IV os cb

 

1939

Od školního roku 1930/1931 se v pomocné škole vzdělávalo ve třech třídách již přibližně 50 žáků. Například ve školním roce 1932/33 se ve 3 třídách pomocné školy vzdělávalo 52 dětí v poměru ¾ hochů a ¼ dívek. Na 7 zdejších českých obecných školách bylo zapsáno v 62 třídách 2572 dětí, podíl dětí v pomocné škole činil tady přibližně 2 %. Během tohoto školního roku přistoupily do školy 3 děti, ubylo 6 dětí. Počet dětí podle intelektuálního stupně byl v tehdejší terminologii: 32 debilové (dnes lehká mentální retardace), 15 imbecilové (středně těžká mentální retardace) a 2 idioti (těžká mentální retardace).

V roce 1930 se správcem školy stal pan řídící učitel Alois Sklenička. Řízení školy převzal nakrátko v roce 1932 a od roku 1935 pan řídící učitel Jaroslav Procházka, první učitel českobudějovické pomocné školy.

Od 1. září 1930 byla samostatná pomocná škola přemístěna do budovy II. obecné školy v Nové ulici. V srpnu 1937 se přestěhovala do samostatné severní části školní budovy III. obecné školy chlapecké v Jeronýmově ulici 10. K dalšímu stěhování došlo 24. srpna 1939, tentokrát do školní budovy v Kailově (dnes Štítného) ulici 3. Zde pomocná škola využívala 4 třídy, 1 kancelář, 1 kabinet školní dílny a 1 kabinet učebních pomůcek.

CB 1920ok

 

 

 

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice