Kalendář akcí  

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
Logo Jihočeského kraje

Logo 100 let školy

Logo EU peníze školám

Logo Doucování žáku škol

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Logo Digitalizujeme školu

Podpora rovných příležitostí

 

​​​​​​​​​​Základní škola speciální

 

​Sídlo ZŠ speciální:

 

Štítného 3, České Budějovice (třída X.A, třídy pro žáky s poruchou autistického spektra - X.B a X.C)​

 

zss 001

zss 002

 

​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola speciální má 10 ročníků. Organizačně je vzdělávání v základní škole speciální členěno na 1. a 2. stupeň. Po ukončení vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.


Třídy jsou vybaveny vhodným zařízením, moderními speciálními kompenzačními pomůckami, polohovacími židlemi a lavicemi. Žáci mají k dispozici učebnu hudební výchovy, tělocvičnu, posilovnu, počítačovou učebnu s připojením na internet, učebnu s interaktivní tabulí, cvičné kuchyňky, relaxační místnost, školní dílny, školní knihovnu a hlavně školní hřiště se zahradou. Účastníme se výletů, sportovních soutěží, tematických exkurzí, divadelních a filmových představení, pořádáme turistické poznávací výlety, někteří žáci pravidelně navštěvují keramickou dílnu, kroužek vaření nebo sportovní činnosti.

Obsah našeho výchovně vzdělávacího procesu se zaměřuje na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny a na rozvíjení pracovních dovedností s předměty denní potřeby. Vzdělávání v základní škole speciální vyžaduje odbornou speciálně pedagogickou péči, speciální metody uplatňované při vyučování, menší počet žáků ve třídě, speciální učebnice a pracovní sešity, relaxační prostory a především vytváříme takové školní prostředí, které poskytne žákům pocit jistoty. Jedním z našich hlavních úkolů je naučit žáky číst, psát a počítat, to znamená vybavit žáky triviem základních vědomostí. Důležitou součástí výuky je rozumová a smyslová výchova a předmět věcné učení, kde seznamujeme žáky s přírodou, historií a se současnou společností, která je denně obklopuje. Pracovní vyučování věnujeme hlavně zvládnutí sebeobsluhy a základům jednoduchých pracovních dovedností. Hudební výchovou jednak rozvíjíme hudebnost a pohybovou kulturu, ale plní i funkci terapeutickou - koncentruje pozornost a odreagovává napětí. Předmět tělesná výchova sleduje cíle zdravotní a zvládnutí pohybových dovedností. V předmětu řečová výchova rozvíjíme komunikační schopnosti a zaměřujeme se i na procvičování individuální logopedické péče.

​Školní vzdělávací program:

ŠVP ZŠ speciální

ŠVP speciální - Rehabilitační program​

​Ukázka učebních pomůcek:

zss 004  zss 005zss 006

 

 

 

 

 

 

 

Letáček​​

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice