Kalendář akcí  

duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
   
Logo Jihočeského kraje

Logo 100 let školy

Logo EU peníze školám

Logo Doucování žáku škol

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Logo Digitalizujeme školu

Podpora rovných příležitostí

 

Mateřská škola 

MŠ speciální vzdělává a vychovává prioritně děti s PAS – poruchy autistického spektra, mentálním handicapem lehkého a středně těžkého stupně a k němu přidružené postižení, v oblasti zrakového, sluchového vnímání, řečových a komunikačních intolerancí.

stitnehoskola

 

Sídlo MŠ:

Štítného 3, České Budějovice

​Telefon: 721 364 333

 

 

 

 

Personální zabezpečení MŠ:

 • 2 třídy
 • 3 učitelky - speciální pedagogové
 • 2 asistentky pedagoga
 • 1 hospodářka

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání


Inormace pro rodiče:

Co potřebují děti do MŠ

Informační leták


Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami:

 • ​Tělesný rozvoj – možnost dostatečného pohybu při menším počtu dětí ve třídě, možnost využívání kompenzačních pomůcek, zaměření na rozvoj hrubé i jemné motoriky, rehabilitační cviky, míčkování, polohování
 • Zrakové vnímání – kompenzační pomůcky, využívání všech smyslů, cvičení na rozvíjení zrakového vnímání
 • Sluchové vnímání – dodržování sluchové hygieny, kompenzační pomůcky, sluchová cvičení
 • Mentální rozvoj – zaměření na nácvik návyků osobní hygieny a sebeobsluhy
 • Pozornost – individuální přístup, didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti
 • Rozvoj řeči – průběžná individuální i skupinová logopedická péče v MŠ, spolupráce s klinickým logopedem
 • PAS – nácvik návyků osobní hygieny a sebeobsluhy, alternativní metody komunikace, VOKS, piktogramy,apod.


Individuální práce s dětmi:

 • Grafomotorika – procvičování úchopu tužky, ramenního kloubu, uvolnění zápěstí
 • Logopedické hry – pexeso, stolní hry, Puzzle
 • Metoda VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém
 • Piktogramy
 • PC programy
 • Motorické cviky – procvičování koordinace a motoriky celého těla
 • Pozorování a testy
 • Výběrová canisterapie, možnost solné jeskyně, bazální stimulace, muzikoterapie, rehabilitace, logopedie

Alternativní komunikační systémy:

 1. ​Makaton – manuální znaky a grafické symboly, vždy je doprovázen mluvenou řečí
 2. Totální komunikace – komplexní komunikace, která zahrnuje mluvenou řeč, psaní, čtení, zpěv, pohyby celého těla, mimiku, gesta, znakovou řeč, prstovou abecedu, odezírání a případné specifické alternativní způsoby komunikace
 3. Předměty – trojrozměrné symboly, se kterými je možno manipulovat, např. talíř – oběd, hrneček – pití
 4. Fotografie – znázorňují předměty, činnosti, místa, osoby
 5. PCS – VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém – barevné nebo černobílé obrázky, můžeme využít i PC program Boardmaker
 6. Piktogramy – obrázkový komunikační systém, černobílé výrazné symbolické provedení, usnadňují pochopení mluveného projevu a reagování​

 

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice