Kalendář akcí  

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
   
Logo Jihočeského kraje

Logo 100 let školy

Logo EU peníze školám

Logo Doucování žáku škol

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Logo Digitalizujeme školu

Podpora rovných příležitostí

 

Základní škola 


Sídlo ZŠ:

Štítného 3, České Budějovice (1. - 9. ročník)

 

 stitnehoskola

 

Cíle výchovně vzdělávací práce na základní škole praktické

Výchovně vzdělávací práce základní školy je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě.

Specifický význam školy spočívá v tom, že nejen působí speciálně pedagogickými metodami na celkový rozvoj žáka aktivizováním jeho schopností, ale často musí odstraňovat i závažné nedostatky způsobené negativními vlivy na jeho dosavadní vývoj.

Do ZŠ praktické přicházejí žáci z odlišných p​rostředí - přímo z rodiny, ze speciální MŠ, z běžné MŠ, ze základní školy, a proto je hlavním východiskem práce učitele důkladné poznávání žáka, jeho schopností, psychických možností i individuálních zvláštností.

Cílem školy je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které je připraví na vstup do odborného učiliště či praktické školy, kde získají odbornou přípravou vědomosti a dovednosti potřebné k výkonu kvalifikovaného povolání.

Absolvent školy praktické by měl získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, měl by se srozumitelně vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to možné, být i zručný a fyzicky zdatný.

V době mimo vyučování navštěvují někteří žáci 3 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu.


Vzdělávací program:

  • Školní vzdělávací program pro základní vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením "Základní škola praktická"
  • ŠVP Základní školy

Letáček:

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice