Kalendář akcí  

prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
Logo Jihočeského kraje

Logo 100 let školy

Logo EU peníze školám

Logo Doucování žáku škol

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Logo Digitalizujeme školu
 • Včasná intervence - péče o klienty s mentálním opožděním
 • Poradenská a metodická pomoc rodičům při výchově a všestranné stimulaci dítěte
 • Komplexní diagnostika dětí -psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • Konzultace pro zákonné zástupce
 • Konzultace pro pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení
 • Krizová intervence
 • Pomoc při inkluzi žáků s mentálním postižením, kombinovanými vadami a lékařskou diagnozou PAS
 • Podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP), zpracování návrhů IVP
 • Kariérové poradenství
 • Pomoc rodinám a dětem s diagnózou autismus
 • Individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností
 • Doporučení a pomoc při zajištění dalších odborných vyšetření, případně pomoc dalších speciálních pracovišť
 • Ucelená rehabilitace- pedagogicko-psychologicko- sociální
 • Sociálně právní poradenství
 • Zapůjčování odborné literatury, katalogů (dle nabídky SPC)
 • Zapůjčování stimulačních pomůcek (dle možností SPC)
 • Vyjádření SPC k odkladu povinné školní docházky a k jiným způsobům plnění povinné školní docházky
 • Zjišťování potřebnosti a zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání přijímacích, závěrečných nebo maturitních zkoušek žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zapůjčování Montessori pomůcek (dle možnosti školy)
   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice